ELEKTRICITETSLÄRA

Välkommen till Elektricitetslära

 

Elektrisk energigenerering och elektromagnetisk energiomvandling

Grundutbildning och forskning inom elektricitetslära är inriktad på miljövänliga industriella tillämpningar av Maxwells elektromagnetiska ekvationer och andra fysikaliska grundlagar i konventionella och kompletterande elektromagnetiska system för elkraftproduktion och eldistribution samt system för energilagring.

Energiområdet är en del av forskningen inom avdelningen för elektricitetslära som traditionellt varit inriktad på problem i samband med atmosfärsiska urladdningar, särskilt blixturladdningar, och deras påverkan på elkrafts-, telekommunikations- och elektroniska system.

Forskningen vid avdelningen innefattar också utveckling av effektiva skyddsmetoder mot elektriska transienter orsakade av både naturliga och konstgjorda fenomen, plasmavetenskap och plasmateknologi, elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) samt diamantelektronik. Vilka bara är en del av våra forskningsområden.

Förutom de vetenskapliga och experimentella resurserna, så har avdelningen ett nära samarbete med andra forskargrupper och vetenskapliga organisationer runt hela världen.

Välkommen att läsa mer om vår verksamhet på dessa sidor.

 

 

Öppettider
Personal finns på plats vanligen
måndag till fredag 08-17.
Kalendarium

 

 

 

WavePower