ELEKTRICITETSLÄRA

Kontaktinformation

För att ringa till institutionen:
- från Sverige slå 018-471 xxxx
- från utlandet slå +46-18-471 xxxx

Adress : Ångströmlaboratoriet
Lägerhyddsvägen 1


Postadress: Avdelningen för elektricitetslära
Box 534
751 21 Uppsala
Leveransadress: Avdelningen för elektricitetslära
Regementsvägen 1
752 37 Uppsala

 

 

Adress och kontaktpersoner

Ämnesprofessor : Mats Leijon 58 08
     
Administration : 9.00-16.00, Mån-Fre  
Telefon :   58 00, 58 22
FAX :   58 10
Ekonomiadministratör : Gunnel Ivarsson 58 78
Ekonomiadministratör : Maria Nordengren 58 22
Ekonomiadministratör : Anna Wiström 58 00