ELEKTRICITETSLÄRA

Finansiärer och forskningsstiftelser

Energimyndigheten (STEM), http://www.stem.se

VINNOVA, http://www.vinnova.se

Stiftelsen för Strategisk Forskning (SSF), http://www.stratresearch.se

Försvarets materialverk (FMV), http://www.fmv.se

Stiftelsen för Miljöstrategisk forskning (MISTRA), http://www.mistra.org

Krisberedskapsmyndigheten (KBM), http://www.krisberedskapsmyndigheten.se

Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (SIDA), http://www.sida.se

Vetenskapsrådet (VR), http://www.vr.se

Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI), http://www.foi.se

Räddningsverket, http://www.srv.se

Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och forskning (STINT), http://www.stint.se

EU COST Action, http://www.cost.esf.org

EU Craft Program, http://cordis.europa.eu/en/home.html

EU 6 th Framework Program CA-OE, FP6-SUSTDEV http://www.ca-oe.net/home.htm

Carl Tryggers Stiftelse för Vetenskaplig Forskning (CTS) http://www.carltryggersstiftelse.se

Göran Gustafsson Stiftelse, http://www.gustafssonsstiftelse.se

Svenska institutet, http://www.si.se

High Voltage Valley, http://highvoltagevalley.org

Bergvall Foundation, http://www.magnbergvallsstiftelse.nu

Research foundation Gothenburg Energy AB, http://www.gesab.net

Signe och Olof Wallenius Stiftelse http://www.signeolofwalleniusstiftelse.se

Stiftelsen J.Gust.Richerts Minne, http://www.sweco.se

Vargöns Research Foundation

Engqvist Foundation

CF-Environmental Research Foundation