ELEKTRICITETSLÄRA

Kurser

För senaste info nedladdningar mm se följande länkar

Atmosfärsplasma, processer och tillämpningar, 1TE688
Automatiserings- och robotteknik, 1TE686
CAD med FEM, 1TE649
Elektriska maskiner och drivsystem, 1TE622
Elektriska nätet som system, 1TE213
Elektriska Transmissionssystem, 1TE671
Elektro Magnetisk Kompatibilitet (EMC), 1TE044
Elektromagnetism II med elkretsteknik, 1TE637
Elektromagnetism II, 1TE626
Elektromagnetism och elkraftteknik, 1TE064
Elektroteknikens grunder I: Komponenter och kretsar, 1TE704
Elektroteknikens grunder II: Kretsteori, 1TE667
Elektroteknikens grunder III: Fältteori, 1TE669
Elkraftsystemanalys, 1TE700
Elkraftteknik, 1TE655
Elkraftteknisk mätteknik, 1TE690
Energi och miljöteknik, 1TE623
Generatordesign, 1TE065
Introduktion till Elektroteknik, 1TE705
Introduktion till Teknisk Fysik, 1TE609
Komplexa system i teknik och samhälle - teknik, 1TE681
Kraftelektronik, 1TE046
Miljöteknik, 1TE702
Projektarbete i elektroteknik, 1TE668
Projektarbete i elektricitetslära, 1TE615
Projektarbete i elektricitetslära, 1TE616
Rening i samband med energiproduktion, 1TE210
Roterande elektriska maskiner, 1TE670
Strömningslära, 1TE638
Tematisk fördjupning i förnybar elgenerering, 1TE677
Tillämpad plasma, 1TE212
Tragedy of the commons
Vattenkraft - Teknik och System, 1TE029
Vattenkraft och reglerkraft, 1TE056
Vindkraft - teknik och system, 1TE038
Vågkraft - Teknik och System, 1TE043
Växelriktardesign med tillämpningar, 1TE673

Forskarutbildningskurser

Finite element method Arne Wolfbrandt
Powerform technology, 6 hp Mats Leijon
Electromagnetic compability, theory and practice, 7.5 hp
Vernon Cooray
Physics of electrical discharges, 7.5 hp Vernon Cooray
Lightning Flash - Physics and interactions, 7.5 hp Vernon Cooray
Thin film physics, 7.5 hp Hana Barankova
Plasma sources and methods for materials processes, 7.5 hp Ladislav Bardos

Mer information
http://www.teknat.uu.se/forskning/utbildning-pa-forskarniva//Forskarutbildningskurser/Fakultetsgemensamma_kurser/

 

Ett lyft för förnybar energi

Ett lyft för förnybar energi