ELEKTRICITETSLÄRA

Lediga Doktorandtjänster

Ph.D. Students Wanted

The Division for Electricity at Ångström Laboratory, Department of Engineering Sciences, Uppsala University, Sweden is looking for a Ph.D. student in the following areas

Doktorander sökes

Avdelningen för elektricitetslära representerar landets ledande forskningsgrupp inom förnybar elenergiomvandling och en av världens ledande grupperingar inom Ocean Energy. Vidare arbetar avdelningen med ett antal andra projekt inom elektromagnetism bland annat ett projekt inom magnetokaloriska material, med syfte att leda arbetet med magnetisk, och därmed mer miljövänlig, kylning framåt.

Doktoranden kommer att arbeta med projektet inom magnetokaloriska material. Arbetet kommer ha stark experimentell inriktning och kommer att innebära design och test av experimentutrustning för magnetokaloriska material och magnetokalorisk effekt. Arbetet kommer även innefatta styrning av  växelriktare. Arbetet kommer att utföras i samarbete med forskare inom materialfysik och magnetism.

Vi söker kandidater med civilingenjörsexamen eller motsvarande med inriktning mot elektroteknik, mekanik, teknisk fysik, materialvetenskap eller liknande. Praktisk erfarenhet av experimentellt arbete, stark motivation samt god förmåga till självständigt arbete är meriterande. Industrierfarenheter är också meriterande. Vi kräver god muntlig och skriftlig färdighet i engelska och svenska.

Institutionstjänstgöring, vanligen undervisning, kommer att omfatta högst 20%. Information om forskarutbildning finns på institutionens hemsida, http://www.teknik.uu.se och teknisk naturvetenskaplig fakultets hemsida http://www.teknat.uu.se.
För anställning som doktorand krävs att innehavaren är antagen eller kommer att antas till forskarutbildning. Lokala riktlinjer finns för löneinplacering.

Forskargruppen består övervägande av män. Vi välkomnar därför speciellt kvinnliga sökande.

Kontaktperson: Mats Leijon 018-4715808

Requirements

The PhD positions is for four years, extendable to a maximum of five years including departmental duties at a level of at most 20% (typically teaching). Further information: http://www.teknat.uu.se and http://www.teknik.uu.se. In order to be eligible for this position, the candidate has to be admitted or in the process of being admitted as a PhD student at Uppsala university.

Useful links:

http://www.uu.se
http://www.uu.se/doktorand
http://www.teknik.uu.se
http://www.el.angstrom.uu.se