ELEKTRICITETSLÄRA

Studiebesök

Gymnasieskolor

Under en vecka varje termin erbjuds gymnasieklasser att besöka Ångströmslaboratoriet. Intressanta föredrag samt rundvandringar står på schemat. På vår avdelning, Avdelningen för Elektricitetslära, visar vi forskning inom vågkraft, vindkraft, tidvattenkraft, plasmaforskning och forskning på diamanthalvledare. På de andra avdelningarna kan du se solkraft, nanoteknologi, rymdforskning, etc.

Besöksveckorna är indelade efter årskurser.
Åk 1 är välkomna på våren. Föreläsningarna är av populärvetenskaplig karaktär.
Åk 3 är välkomna på hösten inför valet till fortsatta studier.

Kontaktperson för gymnasiebesöken är Rebecca Stjernberg Bejhed Rebecca.Bejhed@angstrom.uu.se

 

Enskilda personer och grupper

Enstaka personer som vill besöka Avdelningen för Elektricitetslära vid Ångströmslaboratoriet hänvisas till respektive forskningsledare.
Besök till övriga avdelningar, se institutionens hemsida : www.teknik.uu.se