ELEKTRICITETSLÄRA

Personer

Johan Abrahamsson Doktorand 018-471 30 31
Mohd Riduan Ahmad Doktorand 018-471 58 49
Senad Apelfröjd Doktorand 018-471 72 56
Zikri Baharudin Doktorand 018-471 58 49
Hana Barankova Professor i elektricitetslära 018-471 31 18
Ladislav Bardos Professor i elektricitetslära 018-471 30 34
Antoine Baudoin Doktorand 018-471 58 70
Marcus Berg Universitetslektor 018-471 58 15
Mikael Bergkvist Universitetslektor 018-471 58 77
Hans Bernhoff Prof. i elektricitetslära med inriktn mot högpresterande system 018-471 58 14
Johan Bladh Gästforskare 018-471 58 06
Cecilia Boström Biträdande lektor 018-471 58 55
Florian Burmeister Forskare 018-471 58 54
Nicole Carpman Doktorand 018-471 58 43
Valeria Castellucci Doktorand 018-471 58 43
Maria Angeliki Chatzigiannakou Doktorand 018-471 58 12
Vernon Cooray Professor i elektricitetslära,
särsk stud av transienter och urladdningar
018-471 58 09
Niklas Dahlbäck Adjungerad professor 018-471 58 01
Oscar Javier Diaz Cardenas Doktorand 018-471 58 37
Irina Dolguntseva Forskarassistent 018-471 31 34
Eduard Dyachuk Doktorand 018-471 58 49
Petter Eklund Doktorand 018-471 58 49
Rickard Ekström Doktorand 018-471 72 56
Jens Engström Biträdande universitetslektor 018-471 58 18
Mikael Eriksson Forskare 018-471 58 18
Sandra Eriksson Universitetslektor 018-471 58 23
Mona Riza Binti Mohd Esa Doktorand 018-471 58 49
Fredrik Evestedt Forskningsassistent 018-471 30 31
Johan Forslund Doktorand 018-471 58 43
Francisco Francisco Doktorand 018-471 58 09
Markus Gabrysch Universitetslektor 018-471 35 66
Janaína Gonçalves de Oliveira Forskare 018-471 31 34
Anders Goude Forskarassistent 018-471 33 96
Halvar Gravråkmo Doktorand 018-471 32 27
Malin Göteman Forskarassistent 018-471 58 75
Thomas Götschl Forsknings ing. 018-471 58 03
Anders Hagnestål Forskarassistent 018-471 30 31
Ling Hai Doktorand 018-471 58 70
Kalle Haikonen Doktorand 018-471 58 18
Johan Hammersberg Forskare 018-471 58 21
Magnus Hedlund Doktorand 018-471 58 04
Pasan Kumudu Hettiarachchi Doktorand 018-471 58 37
Yue Hong Doktorand 018-471 72 85
Erik Hultman Univ.adjunkt 018-471 34 96
Jan Isberg Professor i elektricitetslära 018-471 58 21
Muzafar Ismail Doktorand 018-471 58 08
Sven Israelsson Prof. Emer. 018-471 58 78
Gunnel Ivarsson Ekonomiadministratör 018-471 58 78
Dalina Johari Doktorand 018-471 58 08
Tomas Johnson Forsknings ing. 018-471 32 27
Tobias Kamf Doktorand 018-471 58 12
Tommy Karlsson Adjungerad professor 018-471 58 01
Kiran Kumar Kovi Doktorand 018-471 58 54
Remya Krishna Doktorand 018-471 58 39
Jonas Kristiansen Nöland Doktorand 018-471 58 09
Venugopalan Kurupath Assistent med doktoranduppgifter 018-471 72 56
Jan Källne Prof. Emer. 018 471 23 94
Mats Leijon Professor i elektricitetslära 018-471 58 08
Erik Lejerskog Doktorand 018-471 58 70
Wei Li Doktorand 018-471 58 49
Liselotte Lindblad Doktorand 018-471 30 17
Jelena Loncarski Gästforskare 018-471 58 49
Johan Lundin Doktorand 018-471 58 04
Staffan Lundin Doktorand 018-471 33 96
Urban Lundin Professor 018-471 58 24
Stig A S. Lundquist Prof. Emer. i elektriciteslära med ssk hänsyn till atmosf urladdningar 018-471 58 00
Saman Majdi Forskare 018-471 58 54
Birger Marcusson Doktorand 018-471 58 38
Victor Mendoza Doktorand 018-471 58 09
Volodymyr Moiseyenko Gästprofessor 018-471 58 16
Minh Thao Nguyen Doktorand 018-471 58 39
Klaus Noack Gästforskare 018-471 58 16
Maria Nordengren Ekonomiadministratör 018-471 58 22
Per Norrlund Forskare 018-471 58 01
Paul Norström Arvodist 018-471 58 49
Jon Olauson Doktorand 018-471 58 12
Jesus Jose Perez Loya Doktorand 018-471 58 38
Magnus Rahm Universitetslektor 018-471 58 31
Mahbubur Rahman Forskare 018-471 58 05
Flore Remouit Doktorand 018-471 58 08
Per Ribbing Doktorand 018-471 58 49
Ulf Ring 1:e Instrumentmakare 018-471 58 02
Morgan Rossander Doktorand 018-471 72 85
Linn Saarinen Doktorand 018-471 58 06
Dana Salar Forskningsassistent 018-471 34 96
Andrej Savin Forskarassistent 018-471 58 17
Kaspars Silins Doktorand 018-471 58 49
Linnea Sjökvist Doktorand 018-471 58 71
Stefan Sjökvist Doktorand 018-471 30 17
Deepak Elamalayil Soman Doktorand 018-471 35 66
Erland Strömstedt Biträdande universitetslektor 018-471 33 68
Jan Sundberg Universitetslektor 018-471 58 20
Nattakarn Suntornwipat Doktorand 018-471 58 54
Olle Svensson Forskarassistent 018-471 58 39
Lars Tegnér Prof. Emeritus 018-471 58 78
Karin Thomas Universitetslektor 018-471 30 98
Christer Törnkvist Adjungerad professor 018-471 58 78
Bahri Uzunoglu Universitetslektor  
Liguo Wang Doktorand 018-471 58 08
Rafael Waters Universitetslektor 018-471 58 07
Anna Wiström Ekonomiadministratör 018-471 58 00
Arne Wolfbrandt Forskare 018-471 58 24
Weijia Yang Doktorand 018-471 58 49
Juan de Santiago Ochoa Universitetslektor 018-471 58 04
Olov Ågren Professor i teknisk fysik 018-471 58 16

 

Se även : Adresser här